Svet-Stranek.cz
Kozí-produkty-mléko, sýry, maso - zdravě jíst to je zdravě žít.
Mléko kozí,sýry,maso a výrobky z nich.

Mléko kozí, dietní potravina i přirozený lék .:Kozí-produkty-mléko, sýry, maso - zdravě jíst to je zdravě žít.

Mléko kozí, dietní potravina i přirozený lék .

Koza ve starověku a koza dnes.
Příznivé účinky kozího mléka na lidský organismus byly známy již ve starověku. Kozí mléko sloužilo v mnoha náboženstvích jako oběť slunci. Sloužilo rovněž jako pokrm bohů - mladého Dia kojila mlékem koza Amalthea, když jej jeho matka ukrývala před otcem. Když si tato koza jednou ulomila roh, naplnila ho jedna z nymf vzácnými plody a učinila z něj symbol požehnání - dnešní roh hojnosti. Koza byla také jednou z hlavní objetinou Diovi a Héře, která jedla nejraději kozí maso. A Bakchus bůh vína a radovánek, seděl na voze taženém kozím spřežením. Koza byla zvířetem boha slunce i v indické mytologii. Na rozdíl od pohanské mytologie byla v pozdějším křesťanství koza odmítána a kozel byl dáván do vztahu s ďáblem / kopyta, rohy, ocas /. V podobě kozla také přicházel ďábel na sabaty čarodějnic.
Obdobně jako v křesťanství se ke kozám, které jaksi nazapadaly do modelu socialstické vesnice, choval i režim minulých let.

Již ve starověku byly známy léčivé účinky kozího mléka. Starořecký lékař Hippokrates používal kozí mléko jako lék proti mnoha nemocem. Paracelsus, přírodovědec a lékař, který žil v 16.století přisuzoval kyselině mléčné z kozího mléka mimořádně léčivé účinky. V 18. a 19. století byly v královských lázních v městě Wilbad u Kreut předepisovány denní koupele v kozí syrovátce.

Léčivé účinky kozího mléka jsou zřejmě výsledkem toho, že koza spásá až 450 druhů rostlin a rostlinné alkaloidy, které přechází do mléka a působí na lidský organismus léčivě. Příslovečná mlsnost koz je pro konzumenta kozího mléka tou nelepší zárukou. Ti chovatelé, kteří umožní kozám volnou pastvu v druhově pestrém porostu, mohou potvrdit, že koza vybírá jednotlivé rostliny stejně pozorně, jako babka kořenářka vybírá bylinky pro svou kouzelnou čajovou směs.